031334365065-09912932246 info@sediqin.ir

درباره صدیقین..​

موسسه خیریه صدیقین در راستای عمل به تعهدات دینی، فرهنگی و اجتماعی خود و پس از مشورت با برخی از متفکران و فعالان حوزه زنان، در سال 1380 با هدف توانمندسازی “خانواده های زن سرپرست” در ابعاد زیستی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تهران شروع به فعالیت نمود. سپس، با بهره مندی از تجارب خیریه صدیقین و سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موسسه، خیریه صدیقین اصفهان در سال 1389 با ثبت مستقل ادامه مسیر داده و در حال حاضر نیز اصول و مشی کلی هر دو موسسه مشابه یکدیگر است

گروه هدف صدیقین کیست؟

در کنار ما باشید

با هر تخصص و مهارتی که دارید ، به حلقه مهر صدیقین بپیوندید.

بهترین حمایت برای یک خیریه توانمندساز حمایت تخصصی ، با رویکرد تامین آموزش و اشتغال برای زنان و مادران  سرپرست خانواده  است.

طی 5دوره
بیش از 500خانواده زن سرپرست
به خودکفایی مالی رسیدند.

در کارگاههای توانمندسازی صدیقین چه می گذرد؟

volunteer volunteer volunteer

واحدهای کارآفرین صدیقین

غذای خانگی مهربانو

با مدیریت نسرین بنیانیان

کارگاه دوزندگی پیراتن

با مدیریت نوشین بنیانیان

ارسال استند تسلیت

با مدیریت زهرا سادات مرتضوی

اشتغال مددجویان خارج از موسسه

با استفاده از اعتبار موسسه

در صدیقین چه می آموزند؟

آیا می دانید آموزش زنان، مادران و دختران سرپرست خانواده چقدر می تواند به مبارزه با آسیب های اجتماعی و معضلات فرهنگی جامعه کنونی ما کمک کند؟

خیاطی مقدماتی و پیشرفته
۱۱ شهریور
خیاطی مقدماتی و پیشرفته
  • 8:00 - 17:00
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان ، طبقه 4
کاربری کامپیوتر ICDL
۱۱ مرداد
کاربری کامپیوتر ICDL
  • 8:00 -16:00
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان ، طبقه -2
دیجیتال مارکتینگ
۰۹ مهر
دیجیتال مارکتینگ
  • 8:00 - 17:00
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان-طبقات 2و3

حمایت از ما

هم افزایی با ارگان ها و کسب و کار ها

برخی از ارگان های دولتی و یا شرکت های خصوصی به روش های مانند سفارش لباس یا غذا حمایت های مالی و یا غیر مالی و یا حمایت تخصصی در کنار صدیقین تمام قد ایستاده اند.