نشست خیریه صدیقین ومسئول کمیته امداد شهرستان اصفهان

نشست خیریه صدیقین و مسئول کمیته امداد شهرستان اصفهان و همراهان ایشان در محل خیریه برگزار شد. جناب آقای عباسی ،مسئول کمیته امداد امام ره وهمراهان ایشان ضمن بازدید از بخشهای مختلف خیریه صدیقین با فرآیند توانمند سازی زنان سرپرست خانوار آشنا شدند. ایشان از…

بازدید معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 10

در تاریخ 96/8/5 معاون شهرداری منطقه 10آقای مهندس مستاجران به همراه خانم کاویانی از مرکز مرآت بازدید فرمودند وجلسه ای با سرکار خانم بنیانیان مدیر عامل خیریه صدیقین داشتند که در این جلسه در مورد اهداف طرح و چگونگی اجرای طرح توانمند سازی زنان گفتگویی…

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.