031334365065-09912932246 info@sediqin.ir

Blog Details

Give a helping hand for poor people

  • Home / توانمندسازی / راه اندازی کارگاه…
راه اندازی کارگاه بزرگ خیاطی  با همکاری خیریه صدیقین و سازمان بهزیستی

با پایان یافتن دوره آموزشی خیاطی مدجویان بهزیستی شهرستان اصفهان، در موسسه خیریه صدیقین ساز و کار راه اندازی یک کارگاه مجهز خیاطی در محل بهزیستی شهرستان فراهم شد.

در این راستا بعنوان شروع کار این تلاشگران با همکاری و رایزنی خیریه صدیقین اولین پروژه کاری برای ایشان نیز فراهم شد . این پروژه شامل دوخت و آماده سازی لباس های فرم مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید دانش آموزان  بود.

رسالت خیریه صدیقین اصفهان آنست که از اولین گامهای آموزش تا اشتغالزایی و خودکارآمدی زنان و مادران سرپرست خانوار در کنار آنها باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *