فرم عضویت مددجوجهت ثبت درخواست عضویت در خیریه صدیقین اصفهان ، به عنوان مددجو لطفا فرم زیر را پر کنید.پس از بررسی فرم اطلاعات شما ظرف دو روز ،از طرف موسسه با شماره ای که در فرم وارد نموده اید تماس خواهیم گرفت.

با تشکر-واحد پذیرش مددکاری خیریه صدیقین اصفهان

مرحله 1 از 2 - قوانین موسسه

0%
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.