آتک(آموزش ،تجربه ، کار)

خیریه صدیقین اصفهان ،چکیده فعالیت موسسه در طرح ویژه آتک:

مصاحبه عمقی و روانشناختی
احراز شرایط سلامت( جسمی، روانی) و اطمینان از مشارکت موثر در پروژه
برگزاری مشاره های گروهی وفردی و روانشناختی و آموزش های مهارت های زندگی
آموزش های مهارت های کسب و کار
آموزش یک رشته شغلی( با ارائه مدرک بین المللی فنی حرفه ای)
ارائه مشاوره حقوقی در مورد حقوق فردی، حقوق خاوادگی و حقوق و قوانین کسب و کار
برگزاری نمایشگاه هایی از محصولات و دستاور های زنان
دادن وام جهت تهیه لوازم کسب و کار
مشاوره شغلی وارزیابی اثر بخشی آموزشها
برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی
دادن بسته های ارزاق در حین توانمند سازیمشاوره های روانشناسی،کسب و کار،حقوقی در آتک خیریه صدیقین اصفهان


مدت زمان(شروع و پایان پروژه):

شروع سال 1398(2019 میلادی)
پایان سال1401(2022 میلادی)


گروه های هدف پروژه آتک اجراشده توسط خیریه صدیقین اصفهان:

دولتها
سازمانهای بین دولتی
سازمانهای جامعه مدنی
بخش های خصوصی
رسانه ها
موسسات تحقیقاتی یا اکادمیک
موسسات اموزشی
مربی ها
والدین یا مراقبت کننده گان
دختران
زنان
پسران
مردان
سایرکارگاه پوشاک خیریه صدیقین اصفهان


ذینفعان پروژه آتک اجرا شده توسط خیریه صدیقین اصفهان:

دولت( تاثیر گذاری بر برنامه های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
سازمانهای مدنی( تغییر نگرش از حمایت صlرف به حمایت و توانمند سازی و هم افزایی)
رسانه ها ( تاثیر گذاری و ارتقا فرهنگ عمومی)
موسسات تحقیقاتی ( به منظورتشخیص جهت پیشگیری از شدت آسیب های اجتماعی( موضوعات جنسیتی) و تبدیل آن به مسائل حل شدنی


منابع پروژه:

استفاده از مشارکت مالی و تخصصی خیرین
استفاده از همکاری مالی وعملیاتی شرکت های خصوص که به ایفای مسئولیت های اجتماعی اعتقاد دارند
بهره مندی مالی از فعالیت های کارگاه های وابسته به خیریه صدیقین اصفهان
اخذ وام وتسهیلات بانکیآموزش،تجربه،کار،طرح آتک


مهمترین دستاوردها و تاثیرات پروژه:

خیریه صدیقین اصفهان 300نفررا شناسایی و تماس جهت حضور آنها برقرار کرد، 100 نفر حضور و شرکت در آموز شها، کارورزی ها، مشاوره های فردی، گروهی و کسب وکار و مشاور های حقوقی، 55 نفر شروع به فعالیت در کارگاه های وابسته با موسسه، 5 نفر استخدام در قسمت ستادی موسسه، 10 نفر جذب سایر شرکتها و 30 نفر اقدام به فعالیت در مشاغل خانگی
گستردگی پروژه در شهر اصفهان است
تغییر نوع نگرش مهارت اموز ها نسبت به خود و جامعه اطراف
توانمندی در مدیریت اقتصادی خانواده ها توسط مهارت آموز ها
ایجاد امید به زندگی در مهارت آموزها و تلاش برای داشتن فردایی بهتر


پایداری:

از آنجائیکه ماموریت  خیریه صدیقین اصفهان توانمند سازی خانواده های زن سرپرست است ،پایداری این طرح ، حیات خیریه ورسالت آن است . مراحل مختلف این طرح در حال مستند سازی است وهمچنین استاندارد سازی فعالیتها ،هم برای این خیریه وهم برای الگو برداری خیریه ها وسازمان های مردم نهاد دیگر. لذا این طرح تا زمانی که مدل قوی تر وبهتری برای توانمندسازی وآموزش پیدا نکنیم ادامه خواهد داشت .آنچه ضمانتی برگفته ماست این است که این طرح در شرایط سخت اقتصادی ایران وبحران های مالی وشغلی توانست به کار خود ادامه دهد واز علل عمده آن هم تکیه بر اعتماد عمومی وکمک های مردمی دراین راستا بود .حال که طرح به تحقق نسبی رسیده است یقینا خیریه صدیقین اصفهان با برنامه ریزی وشناسایی فرصتهای جدیدبه کار خود ادامه خواهد داد وتلاش می کند جهت توسعه کار خود از ظرفیت دفاتر تسهیل گری ،خیریه های توسعه محور ، تبلیغات بیشتر جهت معرفی خود واقدامات موثر به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای زنان ودختران مخاطب طرح وجذب منابع مالی ونیروی انسانی متخصص برای این امر بهره گیرد.

تعامل با شهرداری و نهادهای دولتی و غیر دولتی


ابزارهای حمایتی و کمکی:

ساخت تله فیلم در مورد نقش قضاوت در زندکی زنان سرپرست خانواربوسیله خیریه صدیقین اصفهان.
کتاب زنان سرپرست خانوار در آیینه قانون.
کتاب حقوق کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران-مجموعه قوانین و مقررات( 2 جلد).
ساختمان مرکز آموزشی خیریه با 8 طبقه و تجهیزات کامل آموزشی، کارورزی( از قبیل چرخ های خیاطی و سایر تجهیزات آموزشی خیاطی، کامپیوتر، نرم افزارد های کاربردی، ویدئو پروجکتور، تجهیزات آموزش ارایش و پیرایش، تجهیزات آموزش اشپزی، تجهیزات آموزش کیک پزی و شیرینی پزی).
مصاحبه ها زنده و یا ضبط شده تلویزیونی در شبکه های سیمای ایران با مدیر عامل موسسه.
همکاری با خیریه حلیمه سعدیه درمناطق محروم سیستان و بلوچستان جهت توانمند سازی بیش از 60 زن سرپرست خانوار مشابه روش موسسه خیریه صدیقین اصفهان.
کمک به تشکیل شبکه های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در استان اصفهان( در مرحله ثبت).
بازدید بش از 30 سازمان خیریه یا موسسات در شرف ثبت مربوط به زنان از خیریه و مصاحبه با مدیر عامل جهت آشنایی با شیوه انجام پروژه.
شرکت در جلسات دستیار ویژه شهردار اصفهان در قسمت بانوان و ارائه مشاوره های خصوصی در رابطه با مضوعات مرتبط با توانمد سازی زنان.
چاپ کتاب کارافرینی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار.

www.tabangohar.com

پروژه ویژه معرفی شده به یونیسف
کاندید برترین های حوزه زنان در ایران
مشتری
جامعه زنان سرپرست خانواده شهر اصفهان
دسته بندی ها
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.