دیجیتال مارکتینگ

Event Details

این دوره های تخصصی آشنایی با  اصول و مبانی بازاریابی و فروش اینترنتی و حوزه‌های تخصصی دیجیتال مارکتینگ را به صورت عمیق پوشش می‌دهد.تمامی سرفصل های دوره تحت نظارت و مشاوره متخصصان شرکت های معتبر سطح شهر اصفهان برنامه ریزی شده و همه پیش نیازهای لازم برای موفقیت زنان و دختران سرپرست خانواده در بازارکار درنظر گرفته شده است.

663 million people drink dirty water. Learn how access to clean water can improve health, boost local econom mies. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore ete dolore magna aliqua.

  • Assisting senior consultants in projects:
  • Share best practices and knowledge.
  • Assisting senior consultants in projects:
  • Collaborate with technology, informations security, and business partners
  • Find and address performance issues.
[contact-form-7 id="551" title="Drop us a line"]

Event Mission

663 million people drink dirty water. Learn how it access to clean water can improve health, boost local econom mies. Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipisicing elit.

Event Vission

663 million people drink dirty water. Learn how it access to clean water can improve health, boost local econom mies. Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipisicing elit.

Event Vission

663 million people drink dirty water. Learn how it access to clean water can improve health, boost local econom mies. Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipisicing elit.

Pure Water
For Poor People
Healty Food
For Poor People
Pure Education
For Every Children
۰۹ مهر
دیجیتال مارکتینگ
  • Organized by: واحد آموزش و توانمندسازی
  • Venue: موسسه خیریه صدیقین ، طبقه4
  • Phone: 03134365061

Event Sponsor