خیاطی مقدماتی و پیشرفته

جزییات رویداد

آموزش خیاطی در دو گرایش مزون دوزی و سری دوزی برای زنان و دختران سرپرست خانواده ، با کمک بهترین اساتید از بهترین آموزشگاههای سطح شهر اصفهان در واحد آموزش و توانمندسازی خیریه صدیقین اصفهان انجام میگیرد.

آموزش در واحد توانمندسازی ، در رشته های مختلف مثل خیاطی،آشپزی،ICDL، دیجیتال مارکتینگ و آرایشگری انجام می گیرد . همچنین آموزش مبانی کارآفرینی و کسب و کار با اساتید خبره هر حوزه انجام خواهد شد.

  • استاد نرگس رضازاده ، آموزش آرایشگری
  • استاد مریم جانقربان ، آموزش خیاطی
  • استاد مهرانه اکبری آموزش ICDL
  • استاد الهه محمدی آموزش آشپزی
۱۱ شهریور
خیاطی مقدماتی و پیشرفته
  • سازمان یافته توسط: واحد توانمندسازی و آموزش-آموزش خیاطی
  • محل: موسسه خیریه صدیقین،طیقه چهارم
  • تلفن: 03134365067

حامی رویداد