در جوامعی که نقش نان آوری خانواده به عهده مرد است هنگامی که به یک باره این نقش به عهده زنان گذاشته می شود، آنان را به یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه تبدیل می کند. در این موقعیت زنان علاوه بر نقش های متداول زن در خانواده، متولی نقش های مربوط به «سرپرستی خانوار» یعنی دو رکن اصلی «تأمین معیشت» و «اداره مدیریت خانوار» نیز می شوند و عمدتاًً در این مسیر با موانعی روبرو خواهند شد که برای گذر از این موانع باید توانمند شوند.

توانمندسازی فرآیندی است که طی آن‌افراد،گروه‌هاوجوامع از وضعیت موجودزندگی وشرایط حاکم برآن آگاهی پیدا می‌کنند و برای رسیدن به وضعیت‌ مطلوب، اقدام‌هایی آگاهانه وسازمان‌یافته انجام ‌می‌دهند. ازاین منظرتوانمندسازی سبب ایجاد قابلیت‌ درافراد وگروه‌های محروم برای مشارکت فعال وآگاهانه‌ درتأمین رفاه فردی و اجتماعی می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

اهداف صدیقین

راهنمای پذیرش

برنامه های صدیقین

اینفوگرافی

در اندیشه و عمل باور داریم که انسان­ها عزتمند آفریده شده­ اند و تحقق کرامت انسانی، توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و نیازهای وی را شامل می شود. از این رو معتقد به توانا بودن گروه­های هدف خدمات موسسه صدیقین اصفهان هستیم و از این رو بر توانمندسازی ایشان در یک تعامل موثر تاکید داریم. ما باور داریم که آنچه انجام می­دهیم مسئولیت اخلاقی اجتماعی و دینی ماست. در این راه تعامل سازنده و تاثیرگذاری بر اجتماع را جهت ارايه الگوي موفقی از موسسات خیریه اسلامی رعایت خواهیم نمود.

راهنمای پذیرش
برنامه های موسسه خیریه صدیقین اصفهان

دامنه فعالیتهای خیریه در سطح فردی و خانوادگی در چهار حوزه توانمندسازی شامل توانمندی اقتصادی،روانی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی به این قرار است :

 • پرورش استعدادها وارتقاء قابلیت های زنان از طریق آموزشهای عمومی و حرفه آموزی
 • ایجاد فرصت های درآمدزایی و معیشت پایدار بر اساس الگوی مناسب اشتغال جامعه هدف
 • ارتقای توانمندی روحی روانی؛ رشد معنوی و سلامت جسمی زنان
 • ایجاد یک شبکه ارتباطی از حامیان فکری ، مدیریتی و سرمایه ای
 • جلب مشارکت و حمایت مادی و معنوی خیرین، حامیان دولتی و غیر دولتی
 • توزیع متوازن خدمات به زنان
 • تقویت و تحکیم نهتاد خانواده و ایجاد تعادل میان نقش های خانوادگی و اجتماعی زنان تحت
 • پوشش
 • تلاش در زمینه بهبود نظام حمایت اجتماعی و حقوقی زنان سرپرست خانوار
 • افزایش انگیزه کار گروهی

 

تا کنون چه کرده ایم؟

خدمات اشتغال

 •  برگزاری دوره های آموزش فنی- حرفه ای و مهارتی
 • اجرای برنامه های کاریابی و کارگستری
 •  اجرای برنامه های خود اشتغالی
 •  اجرای برنامه های کارآموزی
 •  اجرای کارگاه های تجربی
 • کمک به افزایش درآمد

خدمات اقتصادی

 •  پرداخت وام قرض الحسنه ازمنابع داخلی خیریه و یا خارج از آن
 •  کمک به تأمین مسکن و اشتغالزایی از طریق تسهیلات اعتباری، اخذ وام و یا کمک خیرین(در موارد اضطراری و در حد مقدورات و امکانات)
 •  پرداخت موردی کمک هزینه زندگی در حین آموزشهای فنی- حرفه ای و مهارتی

خدمات اجتماعی

 •  تقویت خدمات بیمه ای و تحت پوشش قرار دادن کلیه زنان موضوع طرح
 • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری و مشاوره
 •  فراهم ساختن امکان اسکان موقت در موارد ضروری
 •  ایجاد زمینه مساعد برای انطباق نقشهای مادری و شرکت در بازار اشتغال از جمله تقویت تسهیلات نگهداری کودکان در مهدهای کودک

خدمات فرهنگی

 •   تسهیل دسترسی به کالاها و خدمات فرهنگی
 •  تلاش به منظور ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح باورهای نادرست درجهت رفع موانع فرهنگی برای تامین حقوق همه جانبه زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست
 • تقویت برنامه های آموزش بزرگسالان و آموزش عمومی
 • ارائه آموزشهای لازم جهت ترویج سبک زندگی اسلامی و ارتقاء کیفیت زندگی فردی،خانوادگی و اجتماعی جامعه هدف برگزاری جلسات مذهبی و آموزش خانواده (آیین و آداب
 • زندگی متعالی، خانواده پایدار و…)
 •  غنی سازی اوقات فراغت زنان تحت پوشش و خانواده های آنان

خدمات زیستی وسلامت

 •  آموزش سلامت تن و روان
 •  آموزش تغذیه و سلامت
 •  تسهیل دسترسی به درمان
 • تسهیل دسترسی به امکانات و خدمات ورزشی و ورزشگاهها
 • تأمین سبد غذای مناسب
 • اتصال به شبکه خیرین سلامت وزارت بهداشت
 • مهارت های زندگی
 • قوانین و مقررات اجتماعی
 • بهداشت و تندرستی
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.