اینجا کارگاه تولید لباس خیریه صدیقین است

خودکفایی و استقلال اقتصادی  بهترین ارمغان برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها در جامعه کنونیست.

 

 

 

این کارگاه صنعتی با استفاده از چرخ‌های تخصصی دوخت از جمله چرخ مادگی، دکمه، انواع چرخ‌های کامپیوتری، کمرکش، راسته دوزی، الیک و … و قیچی‌های صنعتی و دو میز برش و … که هم زمان ظرفیت ۲۰۰۰ برش در روز را برای ما فراهم ساخته است، راندمان 92%  بهره‌وری از پارچه را برای این کارگاه ایجاد نموده است.

در حال حاضر کارگاه پیراتن با حدود هفتاد نیروی انسانی ماهر و متخصص در سه طبقه از ساختمان موسسه خط تولیدی با ظرفیت هشت هزار ثوب لباس را با کمک افرادی کارآمد و با تجربه مدیریت می‌کند. خط تولید کارگاه پیراتن علاوه بر تولید مانتو و شلوار، تولید لباس‌های فرم نظامی، لباس کار کارخانجات صنعتی مختلف، کارگاه‌ها و لباس‌های بیمارستانی را در تاریخچه کاری خود ثبت کرده است.

آمار تولید سالانه موسسه خیریه صدیقین

ردیف نام محصول تولیدی تعداددرسال 95 تعداددرسال 96 تعداددرسال 97 تعداددرسال 98
1 لباس نظامی 1000 ثوب 16498 ثوب 37956 ثوب
2 لباس کار مربوط به کارخانجات و شرکتهای مختلف 6888 ثوب 8540 ثوب 7566ثوب
 3 لباس محافظت فردی پزشکی 25000 ثوب

تولید لباس نظامی

سال 95-1000 ثوب
2%
سال 96-16498 ثوب
5%
سال 97-37956 ثوب
68%

تولید لباس کارشرکتها و کارخانجات

سال 95 --- 6888ثوب
38%
سال 96 --- 8540 ثوب
47%
سال 97 --- 7566ثوب
42%

تولید لباس محافظت فردی پزشکی (لباس کرونا)

سال 99 --- 25000 ثوب
100%

سفارش دهندگان پوشاک به موسسه خیریه صدیقین

چه کسانی داوطلبانه بخش تولید پوشاک خیریه صدیقین را یاری می کنند؟

نوشین بنیانیان  –       مدیر کارگاه 
مهین سادات موسوی
شکوه طالقانی
مژگان توکلی
زهره پورخلیلی

 

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.