Category Archives for توانمندسازی

تاکید برادامه همکاریهای بهزیستی و خیریه صدیقین اصفهان

تاکید برادامه همکاریهای بهزیستی و خیریه صدیقین اصفهان

بازدید مسئولین کشوری و استانی بهزیستی برای پیگیری وضعیت آموزشی مددجویان تحت پوشش خود در خیریه صدیقین اصفهانو مذاکره بابت هم افزایی بیشتر این سازمان با صدیقین در ساختمان خیریه صدیقین برگزار شد.  
راه اندازی کارگاه بزرگ خیاطی  با همکاری خیریه صدیقین و سازمان بهزیستی

راه اندازی کارگاه بزرگ خیاطی با همکاری خیریه صدیقین و سازمان بهزیستی

با پایان یافتن دوره آموزشی خیاطی مدجویان بهزیستی شهرستان اصفهان، در موسسه خیریه صدیقین ساز و کار راه اندازی یک کارگاه مجهز خیاطی در محل بهزیستی شهرستان فراهم شد. در این راستا بعنوان شروع کار…
برگزاری دوره آموزش کسب وکار با همکاری دانشگاه هنر اصفهان

برگزاری دوره آموزش کسب وکار با همکاری دانشگاه هنر اصفهان

در پنجمین دوره توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ، دوره رشد و آموزش کسب و کار و کارآفرینی با تدریس افتخاری دکتر طغرایی ، استاد دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد. در این دوره موضوعاتی  چون: توسعه…