اینجا کارگاه دوخت کالای خواب و ست آشپزخانه خیریه صدیقین است

خودکفایی و استقلال اقتصادی  بهترین ارمغان برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها در جامعه کنونیست.

در رشته کالای خواب  ،کارگاه با انجام فعالیت های فرآیندی در حین آموزش  به در آمد رسیده اندکه ان شاا… سیر صعودی ادامه خواهد داشت . محصولات تولیدی این گروه با توجه به دامنه وسیع کار و جذابیت محصول در بازار جای خود را دردریافت سفارشات عمده از کارفرمایان و ارگانها بخوبی باز کرده است.

تولیدات کارگاه یاس وابسته به خیریه صدیقین اصفهان

ملحفه آماده و کوسن

توضیحات

 

 

ملحفه و کاور مبل

توضیحات

 

 

 

چادر و ملزومات نماز

توضیحات

 

 

روتختی وملزومات خواب

توضیحات

 

 

ست آشپزخانه

توضیحات

 

 

لباس منزل

توضیحات

 

آمار تولید سالانه کارگاه کالای خواب موسسه خیریه صدیقین اصفهان

ردیف نام محصول تولیدی تعداددرسال 95 تعداددرسال 96 تعداددرسال 97
3 لباس منزل 2121 ثوب 1042 ثوب 1152 ثوب
4 کالای خواب 2474 ثوب 8567 ثوب 4081 ثوب
جمع کل           12483   ثوب 34647 ثوب 50755 ثوب
0%
0%
0%

حامیان و همراهان تولیدی یاس وابسته به خیریه صدیقین اصفهان

sepahanplast
taninsanat
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.