درباره صدیقین...

موسسه خیریه صدیقین اصفهان با هدف حمایت از خودکفایی و نه حمایت مقطعی و کوتاه مدت از خانواده های در معرض آسیب با اولویت خانواده های زن سرپرست اقدام به آموزش این گروه اجتماعی نموده است.             موسسه خیریه صدیقین اصفهان در راستای توانمندسازی خانواده های درمعرض آسیب با اولویت خانواده های زن سرپرست اقدام به آموزش این گروه اجتماعی نموده است.                                                               مددجویان پس از مراجعه به موسسه ابتدا به واحد مددکاری مراجعه نموده و پس از مصاحبه اولیه چنانچه مانعی برای آموزش پذیری افراد تشخیص داده شود، جهت رفع مانع به مشاور و مراجع مربوطه هدایت میشوند.و چنانچه مانعی جهت آموزش پذیری مشاهده نگردد ایشان به واحد توانمندسازی موسسه معرفی میگردند.مددجویان در طی دوره توانمندسازی که بین ۴تا ۹ماه به طول می انجامد در چهار گروه آموزشی شامل:۱.آموزش حرفه ای و شغلی ۲.مشاوره روانشناختی فردی و گروهی ۳.آموزش کسب و کار عمومی و۴.آموزش حقوقی آموزش میبینند.                در پایان هر ترم آموزشی مددجویان جهت شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه معتبر  به سازمان فنی و حرفه ای معرفی میگردندکه این عامل امکان اخذ وام از مجاری دولتی برای کسب و کار خرد ایشان فراهم میکند.درپایان مددجویان بسته به استعداد و علایق خود میتوانند در کارگاه های خیریه مشغول به کار شوند و یا به تولیدی های مرتبط معرفی و یا به مشاغل خانگی روی آورند.

احراز شرایط

پس از احراز شرایط اولیه برای مددجویان پرونده تشکیل داده میشود

مددکاری

پس از تشکیل پرونده الویه مددجویان جهت مشاوره تشخیصی به واحد مددکاری و مشاور مرتبط ارجاع داده میشوند

آموزش و توانمندسازی

پس از نیاز سنجی آموزشی برنامه ریزی جهت ارائه خدمات و آموزش های توانمندسازی در ابعاد مختلف آغاز میگردد

احراز توانمندی

پس از ارائه کامل آموزش های روانشناختی ،تخصصی،حقوقی،کارآفرینی شرایط توانمندی مددجو مورد بررسی قرار میگیرد

خروج مددجوی توانمند

خروج فرد توانمندشده از موسسه و عضویت وی در خانواده صدیقین

خودکارآمدی و استقلال اقتصادی یا نیازمندی به حمایت همیشگی؟

توانمند سازی دقیقا چیست؟

فرآیندی پویا و خود جوش که به افراد قدرت افزایش توانایی می دهد تا بتوانند برای بهبود وضعیت زندگی خویش اقدام نمایند.

داوطلبان فعال

صدیقین افتخار دارد که بالغ بر ۲۰ نفر داوطلب افتخاری در امور اصلی و حساس خیریه در کنار خود دارد.

دکتر لیلا حسینی

متخصص صنایع و سیستم ها

مهندس جواد خمسه

متخصص مدیریت کسب و کار و فناوری

مهندس عطیه جنتی

متخصص برنامه نویسی و طراحی سایت

مهندس شهلا طاهری

متخصص بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

هم افزایی با ارگان ها و کسب و کار ها

برخی از ارگان های دولتی و یا شرکت های خصوصی به روش های مانند سفارش لباس یا غذا حمایت های مالی و یا غیر مالی و یا حمایت تخصصی در کنار صدیقین تمام قد ایستاده اند.

افتخارات موسسه خیریه صدیقین اصفهان

مجوز رسمی از استانداری اصفهان