جذب ده مددجوی جدید با گسترش کارگاه پیراتن خیریه صدیقین

به دنبال اعتراضات 28 آبان 98 و تعرض تعدادی اغتشاشگر به اموال بیت المال و آتش زدن یک واحد تولیدی در خیابان امام خمینی ، متاسفانه این واحد تولیدی که بسیاری زنان سرپرست خانوار در آن شاغل بودند دچار صدمات جدی گردید که نهایتا منجر به تعطیلی آن مرکز گردید.

از آنجا که اشتغالزایی از رسالت های موسسه خیریه صدیقین  می باشد در اسرع وقت اقدام به جذب 10 نفر از شاغلین در آن مرکز نمودیم.

به همین منظور با همکاری تعدادی از خیرین محترم استان اصفهان نسبت به خرید تعداد 8 دستگاه چرخ خیاطی صنعتی با کاربردهای متفاوت اقدام نموده و این عزیزان را مجددا به صحنه کار و فعالیت فراخواندیم.

مدیر واحد تولیدی پیراتن موسسه خیریه صدیقین اصفهان – نوشین بنیانیان