خراسان در شب میلاد تو، عزیزترین جای عالم است. عطر زعفران و گلاب، عطر عود و اسپند، از زمین به آسمان راه می‌گشاید و تمام عرش‌نشینان، چراغانی شهری را به هم نشان می‌دهند که خورشیدی شبانه‌روز در خاکش پرتوافشانی می‌کند؛ چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی است!

یا ضامن آهو!  دل‌های بی پناهمان را که چون آبگینه‌های شکسته در پهنای گیتی سرگردانند، در پای ضریح مقدست آشیان ده که محتاج پرکشیدن به آبی لایتناهی آستانت هستیم.

بمناسبت میلاد پر نور و سرور علی ابن موسی الرضا خادمان محترم آن بارگاه منور ،قدم بر چشم ما در خیریه صدیقین اصفهان گذاشتند و دیده ها را به پرچم سبز و عطرآگینش نورانی ساختند