موسسه خیریه صدیقین اصفهان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و انسانی خود،همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور و به سفارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خط تولید کارگاه بزرگ دوزندگی خود را تماما به دوخت لباس حفاظت فردی پزشکی و پرستاری،گان و لباس بیمار تغییر داده است.

با شیوع بیماری کرونا در جهان تمامی مراکز درمانی با کمبودهایی مواجه شدند که بخش قابل توجهی از آن در حوزه وسایل حفاظت فردی مانند گان، کلاه، ماسک، پاپوش و … بود..بیمارستان الزهرا اصفهان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی نبز از این قاعده مستثنی نبود.از این رو اعضای موسسه خیریه صدیقین اصفهان از آغازین روزهای تعطیلات نوروزی،بنا به نیاز جامعه پزشکی به این اقلام ، غیرتمندانه کار را آغاز کردند.

تولید 25000 ثوب لباس حفاظت فردی ایزوله و گان پزشکی در طول تعطیلات نوروزی سال 99 نشان دهنده توانمندی و اراده زنان سرپرست خانوار عضو این مجموعه می باشد.در این راستا تولید ماسک سه لایه نیز به صورت انبوه در برنامه تولید این کارگاه قرار گرفت.

با شیوع ویروس کرونا ،ساختمان بزرگ خیریه صدیقین اصفهان چندین نوبت بطور کامل ضدعفونی و گندزدایی شده است.ورودی ساختمان افراد تب‌سنجی و معاینه می‌شوند و جهت اطمینان طی چند نوبت تست کرونا از کلیه مددجویان و پرسنل خیریه به عمل آمده است.