همکاری مشترک موسسه خیریه صدیقین اصفهان و سازمان بهزیستی استان اصفهان. کارگاه خیاطی گروه همیار مهربانو ، در محل سازمان بهزیستی شهرستان اصفهان ، افتتاح شد.

تلاشگران شاغل در این واحد ، گروهی از مددجویان سازمان بهزیستی هستند که در موسسه خیریه صدیقین اصفهان آموزش دیده اند.

خیریه صدیقین با استفاده از اعتبار و سابقه خود در حوزه تولید پوشاک، جهت بازاریابی محصولات تولیدی گروه همیار مهربانو فعالیت می نماید.